ชั้นวางของ
  ชุดรับแขก
  ตู้เครื่องมือ
  ตู้เซฟ
  ตู้เหล็ก
  บานประตูเซฟ
  อุปกรณ์ในโรงงาน
  เก้าอี้
  โต๊ะเหล็ก

  ยี่ห้อสินค้า
เก้าอี้
ชุดเก้าอี้สำหรับสถานศึกษา รถเข็นเก้าอี้ เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้ประชุม
เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้พับ เก้าอี้ฟาส์ทฟู้ด เก้าอี้รับเเขก
เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้หอประชุม เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้เเถว

หน้าที่ 2/3


LB-1230
เก้าอี้แถว

LB-1231
เก้าอี้แถว

LBH-1120
เก้าอี้แถว

LBH-1121A
เก้าอี้แถว

LBH-1130
เก้าอี้แถว

LBH-1131
เก้าอี้แถว

LBH-620
เก้าอี้แถว

LBH-621
เก้าอี้แถว

LBH-621C
เก้าอี้แถว

LBL-1130
เก้าอี้แถว

LBL-1131
เก้าอี้แถว

LBL-1131C
เก้าอี้แถว

LBL-620
เก้าอี้แถว

LBL-621
เก้าอี้แถว

LBL-631A
เก้าอี้แถว

LBM-1121
เก้าอี้แถว