รหัสสินค้า : CASTLE GOLD
ชื่อสินค้า : ตู้เซฟนิรภัย
ยี่ห้อ :
รายละเอียด :
Castel Gold  # 1 # 2 # 3 # 4
สูง / ภายนอก (ซม.) 78.8 78.8 101.8 153.8
กว้าง 53.8 66.8 66.8 70.8
ลึก 49.4 59.4 59.4 83.4
สูง / ภายใน (ซม.) 62.0 62.0 85.0 137.0
กว้าง 37.0 50.0 50.0 54.0
ลึก 32.0 42.0 42.0 66.0
สลักกลอนเคลื่อนที่  3 3 4 6
น้ำหนัก (กก.) 461 500 622 1,000
ชั้นปรับระดับ 1 1 1 2
ลิ้นชัก 1/1 1/1 1/1 2/1