รหัสสินค้า : CMC-1800
ชื่อสินค้า : รถเข็น
ยี่ห้อ :
ขนาด : 810(W) x 1625(D) x 1110(H) mm.
รายละเอียด : FOR MODEL : TFR-SERIES STORAGE UP TO 15 CHAIRS