รหัสสินค้า : CMC-300
ชื่อสินค้า : รถเข็นเก้าอี้
ยี่ห้อ :
ขนาด : 595(W) x 675(D) x 1190(H) mm.
รายละเอียด : FOR MODEL : CM-001, 004, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 022, 029, 012H, 015H, 016H, 018H, 019N, 031, 032, CMO-004, CMO-081 STORAGE UP TO 10 CHAIRS