รหัสสินค้า : CMC-200
ชื่อสินค้า : รถเข็นเก้าอี้
ยี่ห้อ :
ขนาด : 670(W) x 1110(D) x 1140(H) mm.
รายละเอียด : FOR MODEL : CM-128, 129, 138, 139 CML-129, 139, M5N-SIRIES STORAGE UP TO 10 CHAIRS