รหัสสินค้า : DT-821
ชื่อสินค้า : โต๊ะเขียนแบบ
ยี่ห้อ :
ขนาด : 1200(W) x 960(D) x 800(H) mm.