รหัสสินค้า : TN-2442G
ชื่อสินค้า : โต๊ะกลาง
ยี่ห้อ :
ขนาด : 610(W) x 1065(D) x 420(H) mm.