รหัสสินค้า : TN-2424G
ชื่อสินค้า : โต๊ะกลาง TN-2424G
ยี่ห้อ :
ขนาด : 610(W) x 610(D) x 420(H) mm.