รหัสสินค้า : T-3F, 4F, 5F, 6F
ชื่อสินค้า : TOP
ยี่ห้อ :
สี :  PP 6149 UN
รายละเอียด : รุ่น ขนาด
T-3F 880(W) x 406(D) x 28(H) mm.
T-4F 1185(W) x 406(D) x 28(H) mm.
T-5F 1490(W) x 406(D) x 28(H) mm.
T-6F 1795(W) x 406(D) x 28(H) mm.