รหัสสินค้า : FG-3141
ชื่อสินค้า : ถาดใส่เอกสาร
ยี่ห้อ :
ขนาด : 397(W) x 308(D) x 250(H) mm.