รหัสสินค้า : F-3043
ชื่อสินค้า : ถาดใส่เอกสาร
ยี่ห้อ :
ขนาด : 238(W) x 360(D) x 140(H) mm.