รหัสสินค้า : KB-8100
ชื่อสินค้า : ตู้เก็บกุญแจ
ยี่ห้อ :
ขนาด : 530(W) x 110(D) x 550(H) mm.