รหัสสินค้า : KB-10
ชื่อสินค้า : ตู้เก็บกุญแจ
ยี่ห้อ :
ขนาด : 250(W) x 50(D) x 300(H) mm.