รหัสสินค้า : KB-830
ชื่อสินค้า : ตู้เก็บกุญแจ
ยี่ห้อ :
ขนาด : 405(W) x 80(D) x 375(H) mm.