รหัสสินค้า : SU-001, 002, 003
ชื่อสินค้า : ตู้เซฟนิรภัย
ยี่ห้อ :
รายละเอียด :
SU SU-001 SU-002 SU-003
สูง / ภายนอก (ซม.)              63.2              83.5            103.8
กว้าง              53.0              58.1              63.2
ลึก              55.4              63.1              70.7
สูง / ภายใน (ซม.)              49.2              69.5              89.8
กว้าง              34.8              42.5              50.1
ลึก              38.7              43.8              48.9
น้ำหนัก (กก.)            230.0            380.0            470.0