รหัสสินค้า : DP-70100
ชื่อสินค้า : โต๊ะคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ :
ขนาด : 1000(W) x 700(D) x 750(H) mm.