รหัสสินค้า : TF-60150, 60180, 80150, 80180
ชื่อสินค้า : โต๊ะพับ
ยี่ห้อ :
รายละเอียด : รุ่น ขนาด
TF-60150 1520(W) x 600(D) x 720(H) mm.
TF-60180 1830(W) x 600(D) x 720(H) mm.
TF-80150 1520(W) x 760(D) x 720(H) mm.
TF-80180 1830(W) x 760(D) x 720(H) mm.