รหัสสินค้า : KT-355
ชื่อสินค้า : โต๊ะคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ :
ขนาด : 555(W) x 360(D) x 720(H) mm.