รหัสสินค้า : TK-76120, 76152
ชื่อสินค้า : โต๊ะเอนกประสงค์
ยี่ห้อ :
สี :  TD-9201 HG
รายละเอียด : รุ่น ขนาด
TN-76120 1220(W) x 760(D) x 720(H) mm.
TN-76152 1520(W) x 760(D) x 720(H) mm.