รหัสสินค้า : TK-7676
ชื่อสินค้า : โต๊ะเอนกประสงค์
ยี่ห้อ :
ขนาด : 760(W) x 760(D) x 720(H) mm.
สี :  TD-9201 HG