รหัสสินค้า : NTN-2436, 2642, 2648
ชื่อสินค้า : โต๊ะทำงาน
ยี่ห้อ :
สี :  ครีม (#180)  PP 2019 U  TD 9325 PL
รายละเอียด : รุ่น ขนาด
NTN-2436 914(W) x 610(D) x 750(H) mm.
NTN-2642 1067(W) x 660(D) x 750(H) mm.
NTN-2648 1219(W) x 660(D) x 750(H) mm.