รหัสสินค้า : KING COBRA
ชื่อสินค้า : ตู้เซฟนิรภัย
ยี่ห้อ :
รายละเอียด :
King Cobra # 1 # 2 # 3 # 4 # 5
สูง / ภายนอก (ซม.)         40.0        60.0        75.0        75.0        98.0
กว้าง         50.0        50.0        50.0        63.0        63.0
ลึก         47.5        47.5        47.5        57.5        57.5
สูง / ภายใน (ซม.)         27.0        47.0        62.0        62.0        85.0
กว้าง         37.0        37.0        37.0        50.0        50.0
ลึก         32.0        32.0        32.0        42.0        42.0
สลักกลอนเคลื่อนที่               2             3             3             3             4
น้ำหนัก (กก.)        185.0      225.0      265.0      373.0      467.0
ชั้นปรับระดับ  -              1             1             1             1
ลิ้นชัก              1             1             1             1             1